İbadetler aynı zamanda dünya işlerini tanzime sebeptir

Yalnızca kötü madde alışkanlık ve bağımlılıkları yok demiştik. Düşünce, dünyaya bağlanma, yeme, içme, uyuma gibi bağımlılıklar da vardır. İşte İslam’ın şartları müspet bağımlılıkları da tedavi eder.

İnsan ibadetlerini, “Niyet ederek, kabul ederek, inanarak ve ihlasla” tam bir tezkiye ve teslimiyet psikolojisi ile yaparsa; bağımlılık tedavileri, eserleri ve meyveleri o nispette yüksek olur.

Ne yazık ki, Ramazan-ı Şerif gelince, kimi zaman tefekkür, zikir ve ibadetten çok yeme-içmeyi düşünürüz. Aslında Ramazan ve orucu “Yeme, içme değil; yememe-içmeme zamanıdır.”

İbadetler aynı zamanda dünya işlerini tanzime sebeptir. Ramazan-ı Şerif sadece yeme-içmeden kesilme ayı değil. Kur’an okuma, namaz kılma, sadaka, fitre ve zekatla yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

Kelime-i Şahadet: Dünya bağımlılığını, hiç ölmeme bağımlılığını, maddiyata olan bağımlılığı tedavi eder; insanı bekaya, maneviyata, ulviyata yönlendirir.

Namaz: İşkolikliği, dünya işlerine karşı bağlanmayı, maddiyata saplanmayı önler. İnsan-ı Kâbe-i kemalâta yönlendirir.

Namaz, putperestliği öldürür. Namaz kılan bir insanın, enaniyetini, gururunu (ve buna bağlı hastalık ve bağımlılıkları) bıçaksız ameliyat eder; güç bağımlılığını da öldürür. Şöyle ki: İnsan ne kadar güçlü, ne kadar zengin, ne kadar büyük bir mevki, makam, şan şöhret sahibi olsa da, namaz kılarak, burnu, secdede yerlerde sürtünecektir!

Namaz, akıl, kalp ve ruhun büyük bir rahatı var. Namaz, cemaat şuurunu artırarak birlik-beraberlik, kaynaşma, fikir, ilim ve kültür alışverişi sağlar.

Oruç: Yemek bağımlılığını tedavi eder. Yeme, içme, uyku, kuvve-i şeheviye bağımlılıklarına perhiz ile ilaç olur.

Oruç, müspet alışkanlıklar bağımlılıklarına da ilaçtır. Zaman, mekan, yeme, içme alışkanlıklarını alt-üst ederek zihni ve vücudu muhtemel tehlikelere karşı korur.

Ve oruç, aynı zamanda merhametsizlik ve kalb katılığı bağımlılığı ameliyat-ı cerrahiyesidir. Fakir, yoksul ve açlara merhamet ve yardımı öğretir.