Bediüzzaman ve öğretmenler

Milyonlarca insanın öğretmeni olan Aziz Üstadın, öğretmenleri çok sevdiğini ve özellikle dindar öğretmenlere çok yakın alâkadarlık duyduğunu biliyoruz.
Çeşitli vesilelerle hayatta iken Üstadı ziyaret eden, mesleği öğretmenlik olan bazı kimseler de bu kanaati izhar buyurmuşlardır.

Meselâ, aslen Konyalı olan öğretmen Mustafa Özsoy, Üstad’ı Emirdağ’daki bir ziyaretinde, Üstadın öğretmenlerle ilgili söylediklerini şöyle nakleder “Üstadın sözlerini hiç unutamıyorum. Dedi ki: ‘Kardeşim, benim nazarımda iki sınıf çok ehemmiyetlidir. Birisi subay, diğeri öğretmendir. Bence bir öğretmen yüz vaiz kadar bu memlekete faydalıdır. Subay, Türk ordusunun en sağlam temeli ve unsurudur. Bu iki sınıf mesleğe çok ehemmiyet veririm.”(Son Şahitler, c. 3, s. 332) Bediüzzaman Hazretlerinin öğretmenlerle yakından alâkadar olduğuna, uzun zaman hizmetinde bulunan talebelerinden Bayram Yüksel de hatıralarında değinir:

“Üstadımız, muallimler ziyarete geldiklerinde onlarla çok fazla alâkadar olurdu. ‘Şu zamanın dindar bir muallimine, eski zamanın velîleri nazarı ile bakıyorum. Çünkü eski zamanda dinî terbiye ebeveyne verilmişti, bu zamanda o vazife muallimlere verilmiş. Muallimin iyisi çok iyi, fenası da çok fena. Çünkü masum çocuklar muallimlerine çok dikkat ederler, âdeta mıknatıs gibi hocalarından ne görürse, iyiyi de, fenayı da çekerler. Muallimin iyisi minare başında, kötüsü kuyu dibindedir. Muallimler için ortası yoktur, ya âlay-ı illiyyînde veya esfel-i sâfilîndedirler’ derdi.(Son Şahitler, 3. Cild, s. 61)

Biz de bu yüzden Bediüzzaman’ı ‘en iyi öğretmenimizdir’ diye değerlendiriyor, her zaman olduğu gibi rahmetle anıyoruz.

İHTİLAL ÜRÜNÜ BİR KUTLAMA

Her yıl 24 kasım’da   öğretmenler günü  kutlanır. 12 eylül ihtilalinden sonra ihtilalcılar tarafından gündeme getirilerek 1981 yılından itibaren de kutlanmaya başlanan “Öğretmenler Günü,” tamamen bir ihtilal ürünür. Bir dayatmadır. Doğrusu, bu konuyla alâkalı  bir yazı yazmayı programımdan çıkarmıştım. Ne varki; geçtiğimiz hafta mahallemin camisine Cuma namazı için girdiğimde, vaiz efendinin, öğretmenler gününden bahsettiğin ve “ kutlu olsun” dediğini işitmiştim. Mahiyet itibariyle tartışmaya açık bu günün mânâ ve ehemmiyeti, çoğu eğitimciler tarafından dahi tasvip edilmeyen”Öğretmenler günü”nün camilerde bahsedilmesi de ne oluyor?

İhtilal izlerinin silinmesi gerekirken, ihtilalcıların gündeme getirerek kutlama proğramlarına aldıkları böyle bir gününü yaşatmaya çalışmak ve camilerde bundan bahsetmek, ne derece uygundur, milletin ferasetine havale ediyoruz.