Bediüzzaman Hazretlerinden 10 hikmetli söz

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinden derlediğim, şahsî manevî hayatımda büyük bir anlam ve ifade eden 10 hikmetli ve derûnî sözü sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şüphesiz paylaşacağım bu 10 hikmetli sözün her Nur hizmetkârının hayatında çok değerli bir yerinin olduğuna inanıyorum.

1) “İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder.’’ (Sözler, Yirmi Üçüncü Söz)

Üstad Hazretleri bu hikmetli sözde insanı insan yapan en değerli vasfın iman elbisesini giymesiyle olabileceğini çok güzel bir şekilde açıklamıştır. İmanın, insanı değerli kılacağını ve onu insanlar arasında takva konusunda üstün tutacağını anlatmıştır Üstad Hazretleri.

2) “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.’’ (Mektubat)

Rabbimizin yarattığı her mahlûkatı tefekkür ederek güzel düşüncelerle bakmak şüphesiz hayatımıza lezzet ve mutluluk katacaktır.

3) “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.’’ (Sözler, Birinci Söz)

Biz inananlar her işe Allah’ı zikrederek başlarız ki bu bizi Müslüman olmayan insanlardan farklı kılar. Üstad bu Birinci Sözün genelinde öz olarak bunu anlatmıştır.

4) “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır.’’

Üstad Hazretleri fikir alış verişi yapmayı çok sever ve yakın çevresinin fikirlerini, tekliflerini dinler buna çok önem verirdi. Meşveret etmenin önemini böyle ifade etmiştir.

5) “Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan, sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır.’’

Üstad Hazretleri, aslında öz olarak Yaratanını bilen bir insanın hayatının her anında mutlu olacağını, zindanda olsa dahi Allah aşkıyla bulunduğu her mekânın kendisine saray olacağını çok güzel bir şekilde anlatmıştır.

6) ‘’Sultan-ı kâinat birdir. Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.’’ (Mektubat Yirminci Mektup 219)

Her bir mevcudatı yaratan Allah, şüphesiz otorite ve hâkimiyet sahibidir. Bu yüzden biz kullar, ancak ona boyun eğerek ebedî âlemi kazanabiliriz. Üstad Hazretleri de bu sözü ile Allah’ın “hâkim” ismine dikkat çekmiştir.

7) ‘’Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.’’ (Barla Lâhikası 144)

Hizmet etmek ve iman için çalışmak, çabalamak hayatımızı düzene sokar. Ve böylelikle de keder, tasa, sıkıntı gibi olumsuzluklar hayatımızda olmaz.

8) ‘’Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür ederim ki; beni bana beğendirmemiş, dehşetli kusurlarımı bana göstermiş.’’ (Barla Lâhikası 141)

Kibir, hodgamlık ve kendini beğenmişlik insanı rezil rüsva eder. Buna çok dikkat etmek geekir.

9) ‘’Lillah, Livechillah, Lieclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.’’ (Lem’alar Üçüncü Lem’a 23)

Her şeyi Allah için yapmak, O’nun rızasını kazanmak için uğraşmalıyız. Böylece fâni ömrümüzü bâki yapabiliririz.

10) ‘’Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşrû dairedeki keyfe iktifa ediniz. O, keyfinize kâfidir.’’

Meşrû zevk ve keyif insana huzur ve mutluluk verir. Meşrû dairede kaldığımız sürece yaptığımız her işten zevk ve keyif alırız.

Adil SÖYLEMEZ