Tag archives for siyasal islam

Said Nursi hakkında

Bediüzzaman’ı tanıyanlar ve tanımayanlar

Genel olarak bilmemek, öğrenmemek geçerli mazeret olmamakla beraber; yine de bilenlere kıyasla belki bir özür olabilir. Ama bilenlerin yanlış yapmalarının böyle bir mazeretleri olamaz. Bildikleri halde, bildiklerini yerine getirmemelerinin hiçbir geçerli mazeretleri olamaz. Bediüzzaman’ın her…
Devamı...
İlim adamlarının bakışı

Şerif Mardin’in Yeni Asya salonunda verdiği seminer

İLİMLE UĞRAŞMAK ALLAH’I İNKÂR ANLAMINA 12 Eylül İhtilâlinden önceydi. “Türkiye, İslâm ve Sekülarizm” adlı kitabında Prof. Şerif Mardin, “1980’lerin başıydı Said Nursî konusuna yöneldim” diyor. Mardin’in Said Nursî konusuna yönelmesinin bir evveliyatı vardır. 79’ların sonunda…
Devamı...
Nurcular hakkında

Psikolojik taarruzları lâhikalarda verilen ölçülerle püskürtebiliriz

Psikolojik harekât taktikleri, lâhika mektuplarında yapılan ve nur talebelerinin şevk, gayret ve dinamizmlerini en ağır ve olumsuz şartlarda bile diri tutmayı amaçlayan tavsiye, telkin, ihtar ve ikazların ne kadar önemli olduğunu çok daha net görmemizi…
Devamı...
12