Talebeleri

Nurun birinci kâtibi

1911 yılı baharıydı. Bir Cuma günü, Şam’daki Emeviye Camii’ne toplanan ve aralarında yüzden fazla âlimin de bulunduğu on bine yakın insanın içinde Hafız Tevfik adlı bir genç de vardı. Orada Bediüzzaman’ın verdiği hutbeyi o da […]