No Picture
Risale-i Nur hakkında

Üç Elifin Sırrı

“Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.[1]” cümlesi Risale-i Nûr eserlerinin binlerce hakîkatinden sadece bir tanesi. Risale-i Nûr eserlerinin cümlelerini ve kelime dizilişini çok dikkatli okumak durumunda olduğumuzu bu cümle ile daha iyi anlıyoruz.

Nurcular hakkında

On Hakîkî Müttehid Adam

İttihâd; fikirlerin birbirine kaynaşması, dayanışma ve yardımlaşmada birlik, aynı fikir etrafında birleşmedir. Tesânüd için ise üç elifin bir çizgi üzerinde maksatta birbirini desteklemesi, yardımlaşma ve dayanışması olarak düşünebiliriz. İttifâk ise fikirlerde birlik, fikri beraberlik veya […]

Nurcular hakkında

Hakikî ittihad

Risâle-i Nur’da sık geçen kelimelerden biri de ‘ittihad’dır. Sözlük mânâsı olarak; birleşme, birlik oluşturma, ikiliği ortadan kaldırma, birlik. Aynı fikir ve görüşte olma, fikir birliği etmektir.1