Risale-i Nur hakkında

Şecere-i Risaletin son meyvesi

WhatsAppBir dâvâyı öldürmenin türlü yolları vardır. Bunlardan en mühimi de o dâvâyı getirenleri yok saymak, unutturmak; Kur’an bize yeter deyip, Resûlullah’a (asm) herhangi bir memur veya hadislere mevzû deyip soğuk bakmak gibi.

No Picture
Risale-i Nur hakkında

İsabetli hizmetin esasları: Lahika mektupları

WhatsApp“Değişen dünya hadiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veren” (Takdim-Barla Lâhikası) lâhika mektupları tarz-ı hizmeti ve meslek-i Nuriyemizi taallüm (öğretme) ettiriyor.

Talebeleri

Isparta kahramanlarına nasıl arkadaş olunur?

WhatsApp“Sen, Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.” buyuran Üstad Hazretlerini nasıl anlamalıyız?” BİR SADÂKAT MEKTUBU Bu cümleler Kastamonu Lâhikasında geçen bir mektubun ifadeleridir. Bediüzzaman mektubunda, Nur Talebelerini Risale-i Nur hizmetinde sadâkate […]

Siyasal İslam

Meslek ve meşrep çizgisinde sebat etmek

WhatsAppNur Talebesi, Siyasal İslamcıların kendilerine taraftar kazanmak için kurdukları maddî yardım ve makam tuzaklarına düşmez. Dünyayı ona verseler Üstadının meslek ve meşrebinden asla vazgeçemez ve taviz vermez. Üstat Bediüzzaman,  Kur’an’dan  ve Sünnetten ilham alarak  ortaya […]

Nurcular hakkında

Müfritane irtibatı daha da güçlendirelim

WhatsAppGeçiş dönemlerinin gereklerine dikkat Münâzarât’taki hürriyet ve istibdat bahislerinde, bu kavramların derin ve orijinal tahlilleri yapılırken, Osmanlıdaki meşrûtiyet döneminde yapılan bu değerlendirmelerde, müstebit bir yapıdan hürriyetçi bir rejime geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar ve