İzah ve Şerh

Risâle-i Nur’un mesleği ve meşrebi

WhatsAppRisâle-i Nur’un mesleği tektir ve o meslek Cadde-i Kübra-i Kur’âniye olan Sahâbe mesleğidir. Bu meslek Sahâbe Efendilerimizin maddî ve mânevî her şeyden ferâgat mesleğidir. Bediüzzaman Hazretleri de talebeleri için “Artık bu yolda, hizmet-i îmâniyede onlar […]

Eserleri

Fesat şebekesi ancak Risale-i Nur ile dağılabilir

WhatsAppMesnevî-i Nuriye; ‘’Risale-i Nur’un bir çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bahçesi ise; ‘’Risale-i Nur’dur.’’1 Bediüzzaman Said Nursî, “Hazreti Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u; ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi […]

Risale-i Nur hakkında

Haliliye Mesleği

WhatsAppBediüzzaman Risale-i Nur talebelerinin mesleğini bir cihette “Sahabe Mesleği” diğer cihette ise “Haliliye Mesleği” olarak vasıflandırır.

Siyasal İslam

Meslek ve meşrep çizgisinde sebat etmek

WhatsAppNur Talebesi, Siyasal İslamcıların kendilerine taraftar kazanmak için kurdukları maddî yardım ve makam tuzaklarına düşmez. Dünyayı ona verseler Üstadının meslek ve meşrebinden asla vazgeçemez ve taviz vermez. Üstat Bediüzzaman,  Kur’an’dan  ve Sünnetten ilham alarak  ortaya […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nûr; Mi’rac-ı Kur’ânî’dir

WhatsAppRisale-i Nûr’un yolu hem cadde-i kübra, hem de mi’râc-ı Kur’ânî’dır. Çünkü arş-ı kemalata çıkaran mi’rac-ı Kur’ân yolu için Bedîüzzamân Hazretleri şu tespitleri yapmıştır: “Belâgat-ı Kur’âniyenin ulvî mertebesini ilân etmekle berâber,

No Picture
Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nûr’a İlişenler Tokatlar Yerler!

WhatsAppŞiddetli hücûmlar ve taarruzlar, tâ Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri zamanında başlamıştı. O Aziz Üstâd’ımız kardeşlerim merak etmeyiniz hiçbir halt edemezler diyerek mümtaz ve sadâkat timsâli talebelerini teskîn etmişti. “Risâle-i Nûr’a ve şakirdlerine ilişenler, maskara olurlar.[1]”