Tag archives for mehdi

Talebeleri

Üstad ve Mehdiyet hakkında Ahmed Feyzi ve Hulusi Yahyagil sohbeti

Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile yaklaşık altı yıl beraber hizmet ettik. Sohbetlerde Dershanemizde (İzmir’e geldiği zaman bizim dersanemizde kalırdı) ve sair hizmet mahallerinde beraberce bulunduk. Kendisiyle Denizli Hapishanesi’nden tahliye olduğunda (Yıl 1966) rahmetli Bekir Berk…
Devamı...
Said Nursi hakkında

Mevlânâ Hâlid’den Bediüzzaman’a intikal eden cübbe

Müceddidlik silsilesi hadis-i şerifle sabittir. Peygamber Efendimiz (asm) “Her yüz senede Cenâb-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor.”1 buyurmuştur. Bu mânevî silsile mânen ve maddeten birbirleriyle mürtebittir. Bir önceki müceddid kendisinden sonra gelecek olan müceddidi hem…
Devamı...
Hayatı

Bediüzzaman’ın şahsiyet-i maneviyesine dair bazı değerlendirmeler

Cenâb-ı Hakk’ın ihsanatıyla, Bediüzzaman’ın mazhar olduğu manevî makamının çok âlî olduğuna inananlardanız. Bediüzzaman’ın bu önemli hususiyetindeki mana, telif ettiği şaheserlerine, talebelerinden sudûr eden ifadelere de yansımıştır. (daha&helliip;)
Devamı...
Said Nursi hakkında

Sırr-ı İmtihan, Hikmet-i İbhâm ve Âhirzamânda Gelecek Zat!

Bu konu hakkında yazmak çok arzu ettiğimiz bir husus değildir. Çünkü ihtilaflı ve şahsî mülahazaların çok serrişte edildiği bir mevzu’. Özellikle imânî mes’elelerden sonra anlaşılabilecek ve Nûr-u imânın dikkatiyle bilinebilecek ve halledilecek mes’elelerden birisi de…
Devamı...