Tag archives for manai ismi

Nübüvvet

Risale-i Nur’a göre Kur’ânî ve Nebevî seyr u süluk

Modern ilimlerin kesinleşmiş formülleriyle, sosyal ve manevî ilimlerin harmanlanarak “yüksek bir imân ilmi” olarak sunulduğu Risale-i Nur’da, insan bütün duygularıyla, his ve lâtifeleriyle A’den Z’ye ele alınır, tahlil edilir. Maddeler halinde özetlemeye çalışalım: • Günümüz…
Devamı...
Said Nursi hakkında

Çağımızın İslâm hukukçusu: Bediüzzaman Said Nursî

Devlet yönetiminden ve idarecilerden uzak durarak; dinin asliyetine kavuşması ve görevli oldukları alanda işlev görmeleri, müceddidlerin ortak hususiyetlerindendir. Bediüzzaman Said Nursî de bu çerçevede görevini yapmış ve bu asırda; sadece İmanî açıdan değil; içtimaî, sosyal,…
Devamı...
Eserleri

Risale-i Nur, Kur’ân’ı baştan sona tefsir etmiştir

Risale-i Nur, baştan ayağa Kur’ân’ı tefsir etmiştir. Her mesele, “Kur’ân’dan süzülmüş kataratlar” olduğuna göre, ya birkaç âyet veya hadis-i şerifin anlamlarıdır. Zira, “Risale-i Nur; her şeyi hikmetle beyan eden Kur’ân’ın i’câzı sırrıyla, mu’cizeliğini gösteren; ispata…
Devamı...
Adalet

Yoksa bu zulümler Allah’ın adaletinin yansımaları mı?

Müslüman olmayan “İran’ın âdil padişahlarından Nuşirevân-ı Âdil”in adaleti dillere destandı. “Hz. Ömer’in ve Sa’d İbni Vakkas (ra) Hazretlerinin deve ve mallarını gasp eden oğlunu ve oğlunun gasp ettiğini söylemeyen tercümanını astırdı!”1 * Hz. Ömer (ra),…
Devamı...
Nübüvvet

Hz. Muhammed’in (asm) tavsiye ettiği bazı güzel davranışlar

Her şeyden evvel O’nun (asm) nuru yaratılan1, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen2 Allah’ı, ahireti, peygamberleri, ahlâkı, güzel davranışları, özetle bize gerekli olan her şeyi O’nun (asm) ile öğrendiğimiz3 Hz. Muhammed’in (asm) doğumunun yeni bir yıl…
Devamı...
İzah ve Şerh

“Uhuvvet ve İhlâs” sırrına ne kadar muvaffak olabiliyoruz?

İçtimaî hayatta çoğu vaktimizi günlük siyasî meselelerin çeşitli mülâhazaları ile meşgul ediyoruz. Evet bir Nur Talebesi, özellikle milleti ve vatanı ilgilendiren meselelerde bir kanaat önderi bir yol gösterici olmalıdır. Risale-i Nur’dan öğrendiği altın prensipleri etrafına…
Devamı...