Risale-i Nur hakkında

Ahirzamanda genç olmak

Ahir zaman… Fitnesinden, şerrinden Hz. Âdem’in (as) Allah’a sığındığı; dehşetinden kalplerin ürktüğü, ruhların titrediği; enbiya ve asfiyânın helâket ve felâket asrı dediği bir zaman. Evet, biz şu an ahirzamanın belki son demlerindeyiz. Zordur ahirzamanın bir […]

Risale-i Nur hakkında

Büyük günahlar / Kebâir

Günah Kur’ân’da “cünah” şeklinde geçer. “C-n-h” kökünden gelen günah, doğru yoldan sapmak, kötüye meyletmek, eğilmek anlamına gelmektedir. Istılâh olarak, suç, kabahat, israf, isyan, fesat ve Allah’ın yasakladığı haramlar olarak kabul edilir.

Risale-i Nur hakkında

Günahlar ve Risâle-i Nur

Günah, cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah’ın emirlerine uymayan hareket mânâlarını taşımaktadır.1 Bu dünya misafirhanesine imtihan için gönderilen ve Sultan-ı Ezelî olan Cenâb-ı Hak tarafından yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemine çıkarılan,