Tag archives for ihlas

Said Nursi hakkında

Bediüzzaman’ın uhuvvet ve muhabbeti

Bediüzzaman’ın hayatı boyunca imandan, marifetten, muhabbetten, kardeşlikten başka bir şey ağzından çıkmamıştır. Uhuvvet (kardeşlik) Risalesi’ni yazarak “mü’min kardeşine düşmanlık edeceğine içindeki düşmanlık duygusuna düşmanlık et,” demiş; ihlâs ve samimiyeti hedef göstererek İhlâs Risalesi’ni yazmış; Allah…
Devamı...
Nurcular hakkında

Risâle-i Nur’un meslek düsturlarından ince bir esas: İstiğna

Çağımızın en seçkin Kur’ân tefsiri olan Risâle-i Nur’un sunduğu nur mesleğine ait birçok düstur vardır. Bu düsturların en önde gelenleri; azami ihlâs, azami sadakat, azami fedakârlık, azamî takva, istiğna, enaniyetin terki, tesanüd, müsbet hareket, sünnete…
Devamı...