İzah ve Şerh

Risale-i Nur’da duânın önemi

WhatsAppÜstadın talebelerine yaptığı ve talebelerinin Üstad Bediüzzaman’a yaptıkları duâlardan örnekler. Üstad Hazretleri Hulusi Bey’e yazdığı bir mektubunun başında “Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duâmda dahilsiniz. Siz dahi beni duânıza dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin […]

No Picture
Risale-i Nur hakkında

Besmele Üzerine Tefekkürler

WhatsAppBismillah her hayrın başıdır “Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.[1]” Bismillah her hayrın başı, hayırlı işlerin mukaddemesi ve Sözler’in kapısının eşiği, Birinci Söz’ün ilk cümlesinin ilk kelimesi.

Risale-i Nur hakkında

Ubudiyet ve duâ

WhatsApp“İnsan, şecere-i hilkatin meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en câmi ve umûma bakar ve umûmun cihetü’l-vahdetini içinde saklar bir kalb çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenâya, dünyaya bakan bir mahlûktur.