Risale-i Nur hakkında

Verâset-i Nübüvvet ve Risale-i Nur

Verâset-i Nübüvvet: Peygamber vârisliği, Peygamberimizin (asm) vârisi durumunda olan, büyük âlim ve velilerin yoludur. Efendimiz (asm) “Âlimler, Peygamberlerin vârisleridirler”1 ve “Ulemaya (hürmet ediniz) ikram ediniz. Çünkü ulema, peygamberlerin vârisleridir.”2 hadîs-i şerifleriyle âlim olmanın pek kolay […]