Archives for Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur hakkında

“Risale-i Nur ile ruh hastalıklarımızı iyileştirebiliriz”

Yüzlerce ilim ve fikir adamından birkaçının Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkındaki görüşlerinden bazıları şöyledir: İnternetten okuduğu Risale-i Nurlar’la Müslüman olan Brezilyalı ruh hekimi Cecilia Marton Moreria: Risale-i Nur orijinal bir eserdir. Nursî, insanların sonsuz ihtiyaçlarının…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur ve tebliğ prensipleri

Risâle-i Nur, semâvât-ı Kur’ân’ın nurânî yıldızlarına bürhan zincirleriyle bağlanmıştır. Çünkü “Risâletü’n-Nur sâir te’lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstâdı yok, Kur’ân’dan başka mercîi yoktur. Te’lif olduğu…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Batı Gözüyle Risâle-i Nur’un Ehemmiyeti

Her ne kadar Batı dünyasında yaşayanların maddi ihtiyaçları karşılanmış ve çoğunluk refah içinde yaşıyorsa da, en temel ihtiyaçlar karşılanmamış durumdadır ve hatta daha da müzminleşmiştir. Kendisinin ve içinde yaşadığı dünyanın manasını anlamak, insanın yaratılışı gereği…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Said Nursî’ye göre İsbât-ı Vâcib delili olarak Hz. Muhammed (asm)

Risale-i Nur’da isbât-ı vâcib delilleri, kelam kitaplarında olduğu gibi sistematik bir şekilde işlenmemektedir. Müellif, isbât-ı vâcib delillerini eserlerinde bazen bütün delilleri aynı yerde, bazen de müstakil olarak farklı yerlerde izah O, Allah’ın varlığını ispat eden…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur Kur’ân’ın malıdır” ne demektir?

Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstadı yok, Kur’ân’dan başka mercii yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur’ân’ın feyzinden…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’daki tesir ve kuvvetin sırrı nedir?

Elcevap (güzel bir cevaptır): Şeref, i’câz-ı Kur’ân’a ait olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâpervâ derim: Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam…
Devamı...
Risale-i Nur hakkında

Bediüzzaman’ın Münâzarât eserinden; İfade-i meram üzerine bir tahlil

Bediüzzaman, Münâzarât isimli eserine yazdığı giriş bölümünde, ifade-i meram (önsöz) kısmında büyük hakikatlerden bahsediyor. Allah, Kureyş Sûresi'nde, “Kureyş kabilelerine imkân sağladığı için ve kışın, yazın (ticarî) seferlerine imkân sağlandığı için, bu Kâbe’nin sahibi olan Allah’a…
Devamı...