Archives for Nurcular hakkında

Nurcular hakkında

M.Barzani; “20 Iraklı subay öldürmek yerine bir Nurcu öldürün”

Şarkta, Bediüzzaman'a herkes saygı duyuyor Evvelâ şunu iyi idrak etmek lâzım. Cenâb-ı Allah “Kim, bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüştür gibidir”1 fermanını bütün insanlığa emir olarak buyurmuştur. (daha&helliip;)
Devamı...