Archives for Hayatı

Hayatı

Bediüzzaman’ın şahsiyet-i maneviyesine dair bazı değerlendirmeler

Cenâb-ı Hakk’ın ihsanatıyla, Bediüzzaman’ın mazhar olduğu manevî makamının çok âlî olduğuna inananlardanız. Bediüzzaman’ın bu önemli hususiyetindeki mana, telif ettiği şaheserlerine, talebelerinden sudûr eden ifadelere de yansımıştır. (daha&helliip;)
Devamı...
Hayatı

Neden Bediüzzaman

Yirminci asırda küllî ve umumî bir rehberlik vazifesini görecek Kur’ânî bir eserin müellifinin şu husûsiyetleri hâiz olmasını esas ittihaz ettik. Bu hâsiyetlerin de tamamıyla Risâle-i Nur’da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursî’de mevcut olduğunu gördük. Şöyle…
Devamı...
Hayatı

Bediüzzaman, niçin sakal bırakmamış ve Cuma cemaatlerine katılamamıştır?

Bana itiraz edenler, gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur u benim malım zannedip Risale-i Nur’un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler: "Said Cuma cemaatine gelmiyor,…
Devamı...