Archives for Hayatı

Hayatı

Bediüzzaman’ın izinde Bahçesaray yollarında…

Maneviyat erleri ve gönül sultanlarının doğup büyüdükleri yerlere, büyük değerler kazandırdıkları mutlak olup, izahtan varestedir. Yaşadığı mübarek hayatı ve te’lif ettiği şaheserlerle, ülkemizin medar-ı iftiharı olan ve ülkemiz ve insanlığa kazandırdığı değerlerle öne çıkan Bediüzzaman…
Devamı...
Hayatı

Bediüzzaman’ın vatanını savunduğu bir cephe: Rımrım Dağları

Birinci Dünya Harbi’nde, Rus ve Ermeni çetelerine karşı, talebeleriyle birlikte çarpışan Bediüzzaman’ın, düşmana karşı savaştığı mekânlardan birisi, Bitlis-Van arasında kalan, yörede adına Rımrım Dağları denilen sıradağlardır. Birinci Dünya Harbi’nde, Pasinler Cephesi’ne giderek, orada düşmanla çarpışan…
Devamı...
Hayatı

Bediüzzaman’ın şahsiyet-i maneviyesine dair bazı değerlendirmeler

Cenâb-ı Hakk’ın ihsanatıyla, Bediüzzaman’ın mazhar olduğu manevî makamının çok âlî olduğuna inananlardanız. Bediüzzaman’ın bu önemli hususiyetindeki mana, telif ettiği şaheserlerine, talebelerinden sudûr eden ifadelere de yansımıştır. (daha&helliip;)
Devamı...
Hayatı

Neden Bediüzzaman

Yirminci asırda küllî ve umumî bir rehberlik vazifesini görecek Kur’ânî bir eserin müellifinin şu husûsiyetleri hâiz olmasını esas ittihaz ettik. Bu hâsiyetlerin de tamamıyla Risâle-i Nur’da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursî’de mevcut olduğunu gördük. Şöyle…
Devamı...
Hayatı

Bediüzzaman, niçin sakal bırakmamış ve Cuma cemaatlerine katılamamıştır?

Bana itiraz edenler, gizli ayıplarımı bilmiyorlar. Yalnız zahiri bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur u benim malım zannedip Risale-i Nur’un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler: "Said Cuma cemaatine gelmiyor,…
Devamı...