Archives for Üçüncü Said

Bediüzzaman’ın Siyasî ve Sosyal Görüşleri Işığında Cumhuriyetin İdealinin Anahtarı

Bediüzzaman Said Nursi'nin, "Yeni Said" olarak tanımlanan döneme intibaktan sonra kendini tamamen "iman hakikatleri"ni neşre ve tebliğe hasrettiği, üzerinde tartışma götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla bu makalenin amacı, onun bu gayesine hizmet edebilecek siyasi ve sosyal…
Devamı...