Archives for Tevhid

Tevhid

Risale-i Nur’da Sanat ve Tevhid

Sanat, insanı anlatma çabasıdır. İnsanın kendisini anlatmada kullandığı metotlardan birisi olarak da kısaca tanımlanabilecek olan sanatın başarısı, ilahi mesajlara yakınlığı ölçüsünde değerlendirilmelidir. Kaldı ki, ilahi mesajlardan uzak olanın, sanat sıfatını kazanması ne derece mümkündür; bilinmez,…
Devamı...
Tevhid

“Melekleri Aşma ya da Hayvanlardan Aşağı Düşme Kıskacındaki” İnsan

İnsan nedir, mahiyeti nasıldır, maksadı ne olmalıdır? Bu soru, körpecik bir dimağda merak sadedindedir. Akıl, kemal kazandıkça derinleşir, rüştüne ermiş bir insan aklının ise en temel sorusu haline soru hemen cevap bekler, geciktirilemez ve asla…
Devamı...
Tevhid

Rububiyet örnekleri

Lügat manası olarak, Rububiyet: Cenâb-ı Hakk’ın her zaman her yerde her mahlûka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyeti ve besleyiciliği keyfiyeti anlamına gelmektedir. Bu tarif kapsamında olarak Üstad Said Nursî’nin üçüncü…
Devamı...