Archives for Fıkhi Meseleler

Fıkhi Meseleler

Bediüzzaman sevad-ı azamı nasıl yorumlamıştır?

KELİME MANASIYLA SEVAD Sevad, Arapça’da kök itibariyle “sevvede” fiiline bağlı bir isimdir. “Sevvede” fiili birkaç manaya gelir: Kararttı, karaladı, yazdı, cesur oldu, başkan yaptı.1 Müsevvid, karalamasını yazan; müsvedde, karalama yazılan yazı demektir ve aynı köktendir.…
Devamı...
Fıkhi Meseleler

Risale-i Nur’da Cinlerle Muhavere, İspirtizma, Kahinlik ve Medyumluk Meselesi

Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelen: Çok emarelerle ve bazı hadiselerle kat’iyen tahakkuk etmiş ki, Nurun has talebelerinden bazılarının bir zayıf damarını bulup hizmet-i Nuriyeden vazgeçirmek veya zayıflaştırmak için Nurun ve Nur talebelerinin düşmanlarının çok plânları var.…
Devamı...