Archives for Risale-i Nur

Kavramlar

Müspet ve menfî tenkit

Tenkit iki çeşittir. Biri; müspet/yapıcı tenkit, diğeri menfi/yıkıcı tenkittir. Yapıcı tenkit; kusurlu, hatalı bir arkadaşın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalınız ona söylemektir. Kabullenmezse dahi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmemektir. ( Zübeyir…
Devamı...
Nübüvvet

Risale-i Nur’a göre Kur’ânî ve Nebevî seyr u süluk

Modern ilimlerin kesinleşmiş formülleriyle, sosyal ve manevî ilimlerin harmanlanarak “yüksek bir imân ilmi” olarak sunulduğu Risale-i Nur’da, insan bütün duygularıyla, his ve lâtifeleriyle A’den Z’ye ele alınır, tahlil edilir. Maddeler halinde özetlemeye çalışalım: • Günümüz…
Devamı...
Adalet

Yoksa bu zulümler Allah’ın adaletinin yansımaları mı?

Müslüman olmayan “İran’ın âdil padişahlarından Nuşirevân-ı Âdil”in adaleti dillere destandı. “Hz. Ömer’in ve Sa’d İbni Vakkas (ra) Hazretlerinin deve ve mallarını gasp eden oğlunu ve oğlunun gasp ettiğini söylemeyen tercümanını astırdı!”1 * Hz. Ömer (ra),…
Devamı...
Nübüvvet

Hz. Muhammed’in (asm) tavsiye ettiği bazı güzel davranışlar

Her şeyden evvel O’nun (asm) nuru yaratılan1, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen2 Allah’ı, ahireti, peygamberleri, ahlâkı, güzel davranışları, özetle bize gerekli olan her şeyi O’nun (asm) ile öğrendiğimiz3 Hz. Muhammed’in (asm) doğumunun yeni bir yıl…
Devamı...