Kavramlar

Risale-i Nur ve bürhan

Geçen haftalarda 13. ve 14. Âyetlerin konusu olan “RÂSİHUN” meselesini işlemiştik. Bu hafta da nasip olursa bir nevi onun mütemmim cüz’ü gibi olan 15. Âyet-i Kerimenin konusu olan “BÜRHAN”ı  işlemeye  gayret edeceğiz. Vazifeli bir zâtın […]

Kıyamet Alametleri

Corona virüsü ve Dabbetül-Arz

Fetih Suresi 7. ayet: “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir. Yani Allah emir verdiği zaman bütün mahlukat bir ordu hükmüne geçer. Bu ordularla […]

Kavramlar

Şehitlere ihsan edilen hayat

Dördüncü tabaka-i hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur’ân’la, şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet, şüheda, hayat-ı dünyeviyelerini tarik-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak, kemâl-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz […]