No Picture
İslamiyet ve Hristiyanlık

İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık

WhatsAppMüslüman-Hıristiyan ilişkilerinin ilk örneklerine daha İslâmiyet’in ilk yıllarında rastlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim Hıristiyanlardan, onların inanç esasları, dîni yaklaşımları ve kutsal kitaplarından söz etmektedir. Ayrıca tarihî kaynaklar, Hz. Muhammed ile ilk Müslüman toplumun Hıristiyanlarla olan münasebetleri ve […]

No Picture
Dinlerarası Diyalog

Beyaz Buluşma

WhatsApp    “Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu (‘ol’ kelimesini) Meryem’e yöneltmiştir ve O’ndan bir ruhtur” (Kur’an-ı Kerim)     “Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap’la en güzel olan şeklin dışında bir tarzla mücadele […]