No Picture
İslamiyet ve Hristiyanlık

Varlık Müslimdir

        ‘Hiç görmeden inananlara ne mutlu’        İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, “Bunda kalp sahibi olanlar için çok öğütler vardır” buyrulmuştur. “Akıl sahibi” denmemiştir; […]

No Picture
İslamiyet ve Hristiyanlık

İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık

Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin ilk örneklerine daha İslâmiyet’in ilk yıllarında rastlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim Hıristiyanlardan, onların inanç esasları, dîni yaklaşımları ve kutsal kitaplarından söz etmektedir. Ayrıca tarihî kaynaklar, Hz. Muhammed ile ilk Müslüman toplumun Hıristiyanlarla olan münasebetleri ve […]

No Picture
Dinlerarası Diyalog

Beyaz Buluşma

    “Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu (‘ol’ kelimesini) Meryem’e yöneltmiştir ve O’ndan bir ruhtur” (Kur’an-ı Kerim)     “Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap’la en güzel olan şeklin dışında bir tarzla mücadele […]