Archives for Ayet ve Hadisler

Ayet ve Hadisler

Kur’an-ı Kerim’de Yahudilik ve İsrailoğulları

Semavi üç büyük dinden biri olan Musevilik; sonradan tahrif edilen şekliyle Yahudilik, Hz. Musa’ya Tevratla gönderilen dindir. Bu dinin mensuplarına Yahudi denilmektedir ve ilk müntesipleri İsrailoğulları kavmidir. Yahudi kavramı, kelime itibariyle “tevbe etti” manasında, İsrail…
Devamı...
Ayet ve Hadisler

Müteşabih Âyetleri Anlamada Önemli Esaslar

Kur’ân’a dair ilimlerin en önemlilerinden biri Kur’ân-ı Kerim’deki müteşabih âyetler meselesidir. Cenâb-ı Allah şu âyet-i kerimede Kur’ân’daki âyetleri, bir itibara göre “Muhkem ve Müteşabih” olarak iki kısma ayırır. “Sana bu kitabı indiren O`dur. Kitab’ın bir…
Devamı...
Ayet ve Hadisler

Mescid-i Dırar

Mescid-i Dırar hadisesi “dini ve dinî değerleri” kullanarak Müslümanlar arasında fitne çıkarmanın tipik bir örneğidir. Kur’ân-ı Kerîm’in Tevbe Sûresinde 10 âyetle üzerinde durduğu (Tevbe Sûresi, 107-117) bu olay kıyamete kadar her zaman ortaya çıkacak olan…
Devamı...
12