Archives for Diyalog

Dinlerarası Diyalog

Dinî Değerlerin Yükselişinin Temel Nitelikleri

Dini değerlerdeki canlanma ve yükselişin temel niteliklerine bakıldığında iki farklı durumla karşılaşılmaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerindeki dini canlanma ile, gelişmekte olan ülkelerdeki dini canlanmanın farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Batı ülkelerinde sıkça görülen sorunlar şöyle sıralanabilir: şiddet, suçlarda…
Devamı...
Ayet ve Hadisler

Kur’an-ı Kerim’de Yahudilik ve İsrailoğulları

Semavi üç büyük dinden biri olan Musevilik; sonradan tahrif edilen şekliyle Yahudilik, Hz. Musa’ya Tevratla gönderilen dindir. Bu dinin mensuplarına Yahudi denilmektedir ve ilk müntesipleri İsrailoğulları kavmidir. Yahudi kavramı, kelime itibariyle “tevbe etti” manasında, İsrail…
Devamı...
Ayet ve Hadisler

Müteşabih Âyetleri Anlamada Önemli Esaslar

Kur’ân’a dair ilimlerin en önemlilerinden biri Kur’ân-ı Kerim’deki müteşabih âyetler meselesidir. Cenâb-ı Allah şu âyet-i kerimede Kur’ân’daki âyetleri, bir itibara göre “Muhkem ve Müteşabih” olarak iki kısma ayırır. “Sana bu kitabı indiren O`dur. Kitab’ın bir…
Devamı...
İslamiyet ve Hristiyanlık

Şeair-i İslâmiye’nin İhyası: Arapça Ezana Özgürlük

“Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum…
Devamı...