No Picture
İddialara Cevaplar

Delilsiz İddialar

Bir kardeşimiz, Bediüzzaman Hazretlerinin Sultan II. Abdülhamid’in tahttan düşürülmesi üzerine “Şeriatın önündeki engel kalkmıştır” şeklinde bir ifadeyi kullanıp kullanmadığını soruyor. Böylesine saçma ve abuk bir iddiayı kim ortaya attıysa, bunu ispatlamak mecburiyetinde. Aksi halde, yalancı […]

No Picture
Said Nursi hakkında

Delilsiz iddialar

Bir kardeşimiz, Bediüzzaman Hazretlerinin Sultan II. Abdülhamid`in tahttan düşürülmesi üzerine `Şeriatın önündeki engel kalkmıştır“ şeklinde bir ifadeyi kullanıp kullanmadığını soruyor. WhatsApp

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Hamidîlik ve hakperestlik

Bir tarihî hadiseyi doğru anlayıp sıhhatli bir şekilde yorumlayabilmek için, evvelâ o hadise ile ilgili bilgilerin tamamına, hiç olmazsa ekserisine vâkıf olmak gerekiyor. Aksi halde hem yanılır, hem de yanıltırız ki, başkasını yanıltmanın vebâli bâzan […]

İddialara Cevaplar

Said Nursî helâllik istedi mi?

Kadir Mısıroğlu 10 Şubat akşamı bir televizyon programında Bediüzzaman ile ilgili doğruluğu şüpheli olan hatta iftiraya varacak derecede pek çok söz sarf etti. Her şeyden önce tek kaynaktan edinilen bilgileri insanlara anlatırken dikkat etmek gerekir. […]

No Picture
Said Nursi hakkında

Bediüzzaman´dan siyaset düsturları

İzmir/Tire’den Abdullah Toprakoğlu: “1-Üstad Bedîüzzaman’ın, ‘İstanbul siyâseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır.’ Sözünü açıklar mısınız? 2-Bedîüzzaman’ın Abdülhamid’le ilgili düşünceleri nelerdir?” Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri, Risâle-i Nûr hizmeti gereği siyâsete bilfiil karışmamıştır. Fakat siyâset kurumunun cepheleşmelerden, […]

No Picture
Said Nursi hakkında

İtibarlı zâtları karalama şebekliği

Toplumun hürmet ettiği itibarlı şahsiyetleri karalama çabası, bilhassa çağımızda müzminleşen tipik bir hastalık haline dönüştü.Tâ yıllar önce, Hz. Mevlânâ`ya olmadık isnatlarda bulunan, o mübarek zâtı iftira çamurlarıyla karalayanlara rastladık.Aynı şekilde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yönelik olarak […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Siyaset ve şahsiyet farkı

Makbul bir insan, akıllı düşmanından çok, ahmak dostlarından zarar görür.Ulvî, kudsî dâvâlar için de aynı durum geçerli.Bugünlerde vefatının 90. yıldönümü vesilesiyle rahmetle andığımız Sultan II. Abdülhamid, hakikaten hem makbul bir şahsiyet idi, hem de bütün […]

No Picture
Said Nursi hakkında

Bediüzzaman mı hasta, İstanbul mu?

Sultan Abdulhamid’in zâtında iyi bir insan olduğuna, Üstad Bediüzzaman’ın tâbiriyle “şefkatli sultan” ve hatta “padişahlar arasında veli bir şahsiset” olduğuna bizler de kanaat getiriyoruz. Bu ciheti itibariyle ona karşı herhangi bir tenkidimiz, itirazımız söz konusu […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Bediüzzaman mı hasta, İstanbul mu?

Sultan Abdulhamid’in zâtında iyi bir insan olduğuna, Üstad Bediüzzaman’ın tâbiriyle “şefkatli sultan” ve hatta “padişahlar arasında veli bir şahsiset” olduğuna bizler de kanaat getiriyoruz. Bu ciheti itibariyle ona karşı herhangi bir tenkidimiz, itirazımız söz konusu […]