Menfî ve Müsbet Siyaset

Risale-i Nur Eksenli Siyaset ve Sebeb

WhatsAppRisale-i Nur Eksenli Bir Siyaset Çalışması “Eldekini yönetmek” ile “ele geçirmek” arasında görünüşte pratik bir anlamdaşlık ve devamlılık vardır. Eldeki imkânlarımızı yöneterek, sonuçta elde olmayan bir şeyi elde ederiz. Çünkü, elimizin altındaki bir takım sebepleri […]

İddialara Cevaplar

İslâm’ın Yeniden Yorumlanması

WhatsAppBediüzzaman merhumun zamanını ben şöyle değerlendiriyorum. (Ben kendimi hariçten gazel okuyor kabul etmiyorum. Çünkü ben Üstadın-mübalağasız-bütün yazdıklarını okudum. 1950’li yıllarda İmam-Hatip’te başladım okumaya. Ben Elmalılı’yı da okudum, Gazali’yi de okudum, Bediüzzaman’ı da okudum. Bunları yan […]

Dinlerarası Diyalog

Din ve Yorum ve Değişim

WhatsAppDin ve Yorum Değişim insandan öncedir ve ondan bağımsızdır. Değişim yaratılışla başlar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran vasıflardan biri de kendisini saran değişimin farkında olması ve çevresini değiştirebilmesidir. Akıl ve kalbe sahip, nefis ve şeytanın telkinlerine […]

Said Nursi hakkında

Bediüzzaman’ın Türkiye-Suriye tesbiti

WhatsAppGerçek şu ki, Suriye üzerinden oynanan oyun, tam bir asır önce Birinci Dünya Savaşı’yla ecnebilerin Osmanlıyı ve İslâm dünyasını bölüp parçalama maksatlı “Sykes-Picot plânı”nın günümüzdeki versiyonu “büyük Ortadoğu projesi (BOP)”yle aynı meş’um “ortak strateji”nin ürünü. […]

Said Nursi hakkında

Bediüzzaman’ın Meclis sistemi ve riyaset tesbitleri

WhatsApp“Hâkimiyet-i milletin misâl-i mücessemi Meclis’tir” Bediüzzaman, 31 Mart Hâdisesi sonrasında çıkarıldığı Divân-ı Harb-i Örfi’de (sıkıyönetim mahkemesi), evvelâ “Meşrûtiyet ve kanun-u esasi işittiğiniz mesele ise; hakikî adâlet ve meşveret-i şer’iyyeden (dinin emrettiği meşveretten) ibârettir” der. “Mütehakkimâne […]

Nübüvvet

İnsanlık Peygamberlere Muhtaçtır

WhatsAppRisale-i Nur Enstitüsü tarafından yayınlanan üç aylık fikir dergisi Köprü’nün yeni sayısı çıktı. Dosya konusu “Nübüvvet” olan derginin bu sayısı da, konuyu değişik boyutlardan ele alan ilim ve fikir adamlarının yazılarından oluşuyor. İnsanlık tarihinin başından […]

Dinlerarası Diyalog

Dinî Değerlerin Yükselişinin Temel Nitelikleri

WhatsAppDini değerlerdeki canlanma ve yükselişin temel niteliklerine bakıldığında iki farklı durumla karşılaşılmaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerindeki dini canlanma ile, gelişmekte olan ülkelerdeki dini canlanmanın farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Batı ülkelerinde sıkça görülen sorunlar şöyle sıralanabilir: şiddet, suçlarda […]

Nübüvvet

Risale-i Nur: Nübüvvetin İspatı

WhatsAppNübüvvetin akıl yoluyla varlığının ortaya konması (ispatı), sırf nassla (Kur’an ayetleri, Hz. Peygamberin sünneti) bilinen Sem’iyyat konuları, ahiret halleri gibi hususların kavranması bakımından önemli bir yere sahiptir. Kaldı ki, bilgi kaynağı olarak akıl her şeyi […]

Haşir

Risale-i Nur: Azrail Aleyhisselam

WhatsAppİnsanların eline terhis tezkeresini verip, vazifelerinin bittiğini, imtihanlarının sona erdiğini, artık mükafat-mücazat zamanının geldiğini haber veren, Azrail Aleyhisselamdır. Dört büyük melekten birisidir. Kur’an-ı Kerim’de, “canınızı alacak, Rabbinize döndürüleceksiniz”, ifadeleriyle Azrail Aleyhisselama işaret edilmiştir. (Secde Suresi, […]