Eserleri

Fesat şebekesi ancak Risale-i Nur ile dağılabilir

WhatsAppMesnevî-i Nuriye; ‘’Risale-i Nur’un bir çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bahçesi ise; ‘’Risale-i Nur’dur.’’1 Bediüzzaman Said Nursî, “Hazreti Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u; ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi […]

İddialara Cevaplar

Din düşmanı bir ruh-u habis: Dr. A.Cevdet

WhatsAppGÜNÜN TARİHİ: 29 Kasım 1932 Önce Kastamonu Lahikasından kısacık bir iktibas yapalım, konuya öyle devam edelim: “Risâle-i Nur’un Isparta’daki galebesi, zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrid ve muannid ve ölen herifin ruh-u habîsi hükmünde bazı zındıklar,

Talebeleri

Risale-i Nur’un talebelerinin özellikleri

WhatsAppRisale-i Nur Talebeleri, “…birbirlerini teselli, hem kuvve-i mâneviyelerini takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiyede bulunmaları, hem Nurların yazması-okunması ve mütalâalarıyla bu geçici zahmet ve sıkıntıların elem noktasını silerek rahmete döndürmeye ve fâni saatleri bâki saatlere […]

Eserleri

Risale-i Nur; İlm-i Muhit

WhatsApp“Şu kâinatta görünen ef’âl ile tasarruf edip icad eden Sâniin, bir muhit ilmi var. Ve o ilim, O’nun Zâtının hassa-i lâzime-i zaruriyesidir; infikâki muhâldir. Nasıl ki güneşin zâtı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil; öyle de, […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Hürriyet kavramı üzerine

WhatsAppHürriyet hür olmak, herkesin hür olmasını savunmaktır. Hür olmak ile özgür olmak arasında fark vardır. Özgürlük “serbestiyet” kavramının karşılığıdır. Jön Türkler Batı’dan aldıkları “Liberte”yi önceleri “Serbestiyet” olarak tercüme etmişlerdi. Serbestiyet, başıboş olmak, kanun ve kurala […]

Ayet ve Hadisler

Büyük Mehdi

WhatsAppHer asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimlerinin”1 en sonuncusu olan büyük Mehdi de çağımız insanının sulhu, selâmeti, salâhı, ıslâhı, irşadı ve tenviri için gönderilmiştir.