No Picture
Eski Said

Eski Said`in hürriyetçi dostları

Eski Said`in hürriyetçi dostları (3) Yanlış tanıtıldı Namık Kemal(1840–1888), Tanzimattan sonraki en kuvvetli fikir ve kalem erbabından biridir. Şiirleri, makaleleri, romanları klasikler arasında yer aldı. Ne yazık ki, ömrü kısaydı. Vefat ettiğinde 48 yaşındaydı. 23 […]

No Picture
İddialara Cevaplar

Said Nursî gerçeği

Aslında tetikçi yazarın iftiraları yeni değil. Orijinal bir tarafı da yok. Emin Çölaşan’ın “minik kuş”una benzer yöntemlerle, birilerince eline tutuşturulmuş, o da çok önemli birşey yapıyormuş edasıyla köşesine bunları koymuş. WhatsApp

No Picture
Said Nursi hakkında

İtibarlı zâtları karalama şebekliği

Toplumun hürmet ettiği itibarlı şahsiyetleri karalama çabası, bilhassa çağımızda müzminleşen tipik bir hastalık haline dönüştü.Tâ yıllar önce, Hz. Mevlânâ`ya olmadık isnatlarda bulunan, o mübarek zâtı iftira çamurlarıyla karalayanlara rastladık.Aynı şekilde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine yönelik olarak […]

No Picture
Said Nursi hakkında

Delilsiz iddialar

Bir kardeşimiz, Bediüzzaman Hazretlerinin Sultan II. Abdülhamid`in tahttan düşürülmesi üzerine `Şeriatın önündeki engel kalkmıştır“ şeklinde bir ifadeyi kullanıp kullanmadığını soruyor. WhatsApp

No Picture
Hayatı

Hicaz`da olsam gelmem lâzımdı!

`HİCAZ`DAKİ dini perestroika` yazısının birçok tedaileri oldu. Bu makamda Bediüzzaman`ın bir sözü aklıma düştü yeniden: `İmânı kurtarmak ve Kur`ân`a hizmet için, Mekke`de olsam da buraya gelmek lâzımdı; çünkü, en ziyâde burada ihtiyaç var… (Tarihçe-i Hayat, […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

İdarecilerin Bediüzzaman`la alâkadarlığı

Son yüz yıllık tarihimize damgasını vuran Üstad Bediüzzaman`a dost görünmek, eserleri olan Risâle–i Nur`a sahip çıkmak, öyle her babayiğidin yapacağı işlerden değildir.Bazı hükümetler döneminde ve özellikle firavunlaşmış bazı frenkmeşreplerin nazarında terörden bile daha tehlikeli, daha […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Siyaset ve şahsiyet farkı

Makbul bir insan, akıllı düşmanından çok, ahmak dostlarından zarar görür.Ulvî, kudsî dâvâlar için de aynı durum geçerli.Bugünlerde vefatının 90. yıldönümü vesilesiyle rahmetle andığımız Sultan II. Abdülhamid, hakikaten hem makbul bir şahsiyet idi, hem de bütün […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Hamidîlik ve hakperestlik

Bir tarihî hadiseyi doğru anlayıp sıhhatli bir şekilde yorumlayabilmek için, evvelâ o hadise ile ilgili bilgilerin tamamına, hiç olmazsa ekserisine vâkıf olmak gerekiyor. Aksi halde hem yanılır, hem de yanıltırız ki, başkasını yanıltmanın vebâli bâzan […]

No Picture
Said Nursi hakkında

Bediüzzaman mı hasta, İstanbul mu?

Sultan Abdulhamid’in zâtında iyi bir insan olduğuna, Üstad Bediüzzaman’ın tâbiriyle “şefkatli sultan” ve hatta “padişahlar arasında veli bir şahsiset” olduğuna bizler de kanaat getiriyoruz. Bu ciheti itibariyle ona karşı herhangi bir tenkidimiz, itirazımız söz konusu […]

No Picture
Menfî ve Müsbet Siyaset

Bediüzzaman mı hasta, İstanbul mu?

Sultan Abdulhamid’in zâtında iyi bir insan olduğuna, Üstad Bediüzzaman’ın tâbiriyle “şefkatli sultan” ve hatta “padişahlar arasında veli bir şahsiset” olduğuna bizler de kanaat getiriyoruz. Bu ciheti itibariyle ona karşı herhangi bir tenkidimiz, itirazımız söz konusu […]

No Picture
Gazete

Sorgulama ve mahkeme safhaları

Uzun yıllar Hürriyet’te çalıştıktan sonra Sabah’a, oradan da Haber Türk gazetesine transfer olan gazeteci–yazar Murat Bardakçı, hatırı sayılır derecede bir bilgi ve birikim sahibidir. Hele arşiv zenginliği itibariyle ender kimselerden olup Türkiye’nin en şanslı tarihçilerinden […]

No Picture
İttihat ve Terakki

Bediüzzaman ve İttihatçılar

Bundan 101 sene evvel ilân edilen II. Meşrûtiyet dönemine (1908–1922) dair yazdığımız yazıların sayısı hesaplanamayacak kadar çoktur. Keza, aynı dönemde tesirli roller üstlenmiş olan Bediüzzaman Said Nursî’nin Sultan II. Abdülhamide, onun Mutlâkiyet rejimine, bilâhare iktidara […]